Nieuwe locatie Monné Zorg & Beweging

Sinds 1 november heeft Monné Zorg & Beweging een locatie in het eerstelijns gezondheidscentrum Ginneken Gezond. Dit centrum is gelegen aan het Schoolakkerplein te Breda en voorziet in ca. 1.350 m² vloeroppervlak voor diverse eerstelijns zorgverleners.

Samen met drie huisartsen, een psychologiepraktijk, een praktijk voor Logopedie & Dyslexie, een apotheek, Thebe Wijkverpleging, een tandarts gaat Monne Zorg & Beweging het Ginneken voorzien van multidisciplinaire zorg waarin nauw wordt samengewerkt.

Het unieke aan dit centrum is dat deze disciplines bij elkaar zitten in één gebouw. Het doel van dit centrum is kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door middel van samenwerking echter met behoud van de eigen identiteit. Op deze manier dragen alle partijen bij aan een gezond Ginneken en Breda in het algemeen.

Dit nieuwe gezondheidscentrum is een mooi voorbeeld van innovatie en efficiency in de eerste lijns-zorg waarbij de patiënt kan vertrouwen op vertrouwde zorg in een nieuw ‘jasje’.

Covid-19 Update

We hebben van onze minister-president gehoord dat er strengere maatregelen genomen worden om het Covid-virus te bestrijden. Gelukkig kan de fysiotherapie doorgaan. Het sporten wordt wel ingeperkt. Maar dat wil niet zeggen dat niets meer mogelijk is! Graag informeren wij jullie over wat wij als Monné Zorg & Beweging de komende tijd voor je kunnen betekenen.