Kinderen zijn minder gaan bewegen

Het CBS, RIVM en NOC*NSF trekken aan de bel. Sinds 2017 zijn er Beweegrichtlijnen opgesteld door de Gezondheidsraad.

44% van de 4-11 jarigen voldoet niet aan de beweegrichtlijnen. Kinderen spelen maar 3 tot 7 uur per week buiten, een mogelijke reden waarom kinderen de ‘buitenspeelnorm’ niet halen, is dat kinderen vaker met de auto naar school worden gebracht. Andere mogelijke oorzaken zijn: digitalisering, verstedelijking, geen toegang tot veilige speelplekken en voorzichtige houding ouders & verzorgers.

Peuters, kinderen en jongeren hebben over het algemeen genoeg echte sportmomenten in de week, maar het schort bij de helft aan de dagelijkse beweging. Regelmatig bewegen verlaagt het risico op hart- en vaatziekten, diabetes, verslechterde motoriek en depressieve gevoelens.

Heeft u het idee dat uw kind te weinig beweegt? Probeer te stimuleren om te voet of op de fiets naar school te gaan en om buiten schooltijd lekker te spelen met vriendjes of vriendinnetjes.

Heeft u het idee dat uw kind motorisch wat achterloopt bij zijn leeftijdsgenoten? Geen paniek, het verschil in motorische ontwikkeling kan ver uiteen lopen. Zou u een keer advies willen, neem dan contact op via info@monne-zorgenbeweging.nl of bel naar 076 5810491