Het effect van manuele therapie voor knie-artrose voor pijn, functie verbetering en fysiek functioneren

Een systematische en meta-analyse. Er zijn vier databases onderzocht.  Er zijn vier verschillende groepen vergeleken in het onderzoek. Een groep met alleen manuele therapie, een groep met manuele therapie in combinatie met oefentherapie, een groep met alleen oefentherapie en een controle groep. Uit onderzoek bleek dat manuele therapie vergeleken met oefentherapie voornamelijk op korte termijn voordelen biedt bij het verminderen van pijn, het verbeteren van de functie en fysieke prestaties bij patiënten met knie-artrose.

Covid-19 Update

We hebben van onze minister-president gehoord dat er strengere maatregelen genomen worden om het Covid-virus te bestrijden. Gelukkig kan de fysiotherapie doorgaan. Het sporten wordt wel ingeperkt. Maar dat wil niet zeggen dat niets meer mogelijk is! Graag informeren wij jullie over wat wij als Monné Zorg & Beweging de komende tijd voor je kunnen betekenen.