Week van de gezondheid

Zitten is het nieuwe roken [1/6] Dat is een van de uitspraken die je tegenwoordig steeds vaker hoort.  Voor iedereen is het bekend dat lichamelijke activiteit belangrijk is voor je gezondheid, maar het wordt steeds duidelijker hoé belangrijk het is. Zitten mag niet meer; dat is ongezond. Steeds meer blijkt dat zitten het nieuwe roken is (Backx, 2018).

Liever een kroket dan een appel [2/6] Tevens kiezen de meeste mensen liever voor fast food dan voor gezonde voeding. Hierdoor  kampt  dertig procent van de wereldbevolking met overgewicht of obesitas. 2,2 miljard volwassenen en kinderen hebben gezondheidsproblemen doordat ze te dik zijn. Dat zijn er twee keer zoveel als in 1980. Ruim 708 miljoen volwassenen en kinderen hebben een Body Mass Index (BMI) boven de 30. Niet voor niks wil de Verenigde Naties (VN) zich de komende tien jaar inzetten om alle voedingsproblemen aan te pakken en een eind de maken aan overgewicht, ondervoeding en honger (GBD 2015 Obesity Collaborators, 2017). De onderzoekers maakten gebruik van de Global Burden of Disease Study 2015. Dat is een groot wereldwijd gezondheidsonderzoek waarin ruim 2000 wetenschappers in 133 landen samenwerken.

Europa dik koploper  [3/6] In Europa is iets meer dan de helft van alle volwassenen te dik. 35,7 procent van de Europese bevolking heeft overgewicht en 15,9% is obees (CBS, 2017). Obesitas is hard op weg om het grootste en duurste probleem van de moderne tijd te worden. Uit een rapport van internationaal consultatie bureau McKinsey (2017) komt naar voren dat de kosten voor obesitas de wereldwijde economie nu al 1,6 biljoen euro kost. Als gevolg van obesitas lijden steeds meer mensen.

Tech no-logisch [4/6] Van een Nokia 3310 tot aan de nieuwe iPhone 10, van ADSL tot roaming in de gehele Europese Unie (EU), van kaart lezen tot een app die ons de weg wijst en van grove schetsen op papier tot 3D brillen die ons alles kunnen laten zien. Kortom we kunnen stellen dat de technologie zich de jaren behoorlijk door heeft ontwikkeld.

Echter is deze tech no-logisch?

Op het gebied van gezondheid heeft het namelijk ook nadelen. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen in de Westerse cultuur last krijgen van lage rugklachten, dit heeft een prevalentie van 90% (Airaksinen et al., 2006; Breivik et al., 2006). Statische houding,  stress,  lang in één houding zitten en prestatie druk zijn factoren die lage rugklachten beïnvloeden. Deze situaties komen veel voor bij mensen met een kantoorbaan, hierdoor ligt het percentage rugklachten bij deze mensen hoger (Chou, Shekelle, 2010).  Echter wordt er bij sommige bedrijven gebruik gemaakt van flexplekken, hierover zijn nog geen resultaten beschikbaar vanwege het feit dat dit in de experimentele fase zit.

Mobiele slaper [5/6] Onderzoek van de World Health Organization wijst uit dat overmatig telefoongebruik zorgt voor verandering van hersenactiviteit, reactie vermogen, slaap patroon en fysieke gesteldheid. Echter zal er meer onderzoek moeten komen naar de gevolgen van electronica (World Health Organization, 2013).

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI project) [6/6] Afgelopen week hebben we een aantal aanleidingen aangehaald die direct in verband staan met leefstijl. Door een wereldwijde stijging van obesitas (BMI >30) wil minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meer aandacht geven voor preventie door middel van een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI project). Dit willen zij doen door middel van het GLI project.

Citaat:
Minister Bruins: “Het vergoeden van de gecombineerde leefstijlinterventie is een belangrijke stap. De gezondheid van mensen die er gebruik van maken zal erop vooruit gaan. Daardoor verwachten we bovendien dat de kosten voor andere, duurdere vormen van zorg lager zullen uitvallen. Dat is mooi: winst voor de patiënt en winst voor de premiebetaler.”

Staatssecretaris Blokhuis: “Het kabinet zet in op langer leven in goede gezondheid voor alle Nederlanders. Deze maatregel draagt daar heel concreet aan bij. Iedereen die het nodig heeft kan straks gewoon via de huisarts goede begeleiding krijgen om gezonder te leven. We gaan er vanuit dat deze mensen vervolgens ook weer beter mee kunnen doen in de samenleving. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.”

GLI project
Vanaf 2019 kunnen mensen met obesitas via de huisarts doorverwezen worden om het GLI project te starten. Het GLI project is gefocust op het tegengaan van overgewicht door onder begeleiding meer te bewegen, minder te eten en met psychologische ondersteuning te werken aan gedragsveranderingen. Kortom het veranderen van de leefstijl.