Annemarie Willemsen

Maatschaplid – Geriatriefysiotherateut – Lid NAHFysioNET en ParkinsonNET

In 1981 ben ik gestart als algemeen fysiotherapeut bij het, toen nog kleine, team van Monné. Naderhand heb ik mij gespecialiseerd als geriatriefysiotherapeut, heb ik samen met andere geriatriefysiotherapeuten het NAHFysioNet opgezet en ben ik lid geworden van het ParkinsonNet.

Het NAHFysioNet is een netwerk van eerstelijns fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel ( Neurorevalidatie). Dit netwerk is lid van de Stroke Service Breda e.o. en werkt nauw samen met o.a. het Amphia ziekenhuis en het Revalidatiecentrum.

Het ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in het begeleiden van Parkinsonpatiënten.

Mijn hart ligt bij het behandelen van de ouderen ( de geriatrische cliënten), die vaak kampen met meerdere chronische (lichamelijke en geestelijke) aandoeningen. Maar ook bij diegenen die door bijvoorbeeld een beroerte, Parkinson, MS of dementie (Niet Aangeboren Hersenletsel) problemen ondervinden in hun dagelijkse leven. Deze problemen kunnen zoal zijn: slechter gaan lopen, evenwichtsstoornissen, verhoogd valgevaar, moeite hebben met de transfers (in en uit bed komen of met opstaan uit de stoel), te passief worden, etc.

Ik behandel de cliënten met name in de thuissituatie met vooral als doel de zelfstandigheid te behouden en te verbeteren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de andere hulpverleners ( o.a. de ergotherapie en de thuiszorginstanties), maar ook met familieleden en mantelzorgers.

Woonzorgcentrum Raffy is tevens een vaste locatie voor mij, waar ik samen met collega’s de fysiotherapie mag geven aan de verzorgingshuis- en de verpleeghuisbewoners.

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Een éénmalig consult aan huis is in de meeste gevallen mogelijk. Ik sta graag voor u klaar.

Ik ben bereikbaar op annemarie@monne-zorgenbeweging.nl

Annemarie Willemsen | Monné Zorg & Beweging