Jaco van der Hart

Fysiotherapeut – Begeleider van Beweeggroepen

In 1999 heb ik de opleiding fysiotherapie afgerond aan de Hogeschool Breda. Na een aantal waarnemingen ben ik in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes gaan werken. Sinds maart 2019 ben ik werkzaam bij Monné Zorg en Beweging.

In het ziekenhuis heb ik veel ervaring opgedaan met het behandelen van chronische ziektebeelden zoals COPD, diabetes, artrose/osteoporose en hart- en vaatziekten. In 2019  ben ik lid geworden van het Chronisch Zorgnet waarbij ik me heb gespecialiseerd in claudicatio intermittens (etalagebenen). Sinds kort is daar de aantekening voor Covid-19 revalidatie bijgekomen.

Vanaf mei 2020 zijn we binnen Monné bezig met de hersteltraining van COVID-19 patiënten. Het  is een zeer complex ziektebeeld wat een multidisciplinaire aanpak vraagt. Fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek hebben sowieso een plek in het behandelteam en indien nodig kunnen we binnen ons netwerk nog veel andere specialisten inzetten.

Tijdens uw behandeltraject bent u verzekerd van goede aandacht voor uw klachtenbeeld en gaan we er samen voor zorgen dat u fitter wordt, hoger belastbaar bent, meer kennis van uw ziektebeeld heeft en streven we samen naar een gezondere leefstijl.

Jaco van der Hart, Fysiotherapie | Monné Zorg & Beweging Breda