Joost van Broekhoven

Fysiotherapeut – Manueeltherapeut – Echografist

Ik ben in 2005 afgestudeerd aan wat nu Avans Hogeschool heet. In 2008 ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Brussel voor de masteropleiding Manuele therapie. 

Daarna heb ik mijn basisopleiding voor echografie behaald in 2008 en me hier in de loop der jaren verder in verdiept d.m.v. mastercourses voor o.a. de schouder en diverse congressen gevolgd zoals bijvoorbeeld Eular voor echografie bij mensen met reumatische problematiek. Wij passen echografie toe met name bij mensen met acute klachten van gewrichten als de schouder, knie of enkel of bij mensen die niet herstellen volgens verwachting. Hierbij kijken we of er problemen zijn die het herstel belemmeren.

Binnen de praktijk ben ik naast een stuk management voornamelijk bezig als manueel therapeut en zie ik mensen met klachten van de wervelkolom of daaruit voortvloeiende klachten. Ik doe diagnostiek bij ketenproblematiek, behandeling en/of beïnvloeding van met name de gewrichten in deze ketens, informeren over de onderliggende problematiek en adviseren over leefstijl. Binnen de manuele therapie wordt er gebruik gemaakt van manipulaties, mobilisaties, spiertechnieken, zenuwtechnieken, houdingsadviezen en training.

Bovenstaande kennis en vaardigheden pas ik ook toe om mensen te helpen in het werkproces. Je moet hier denken aan bijvoorbeeld het voorkomen van klachten door het doen van werkplekonderzoeken of het ontwikkelen van beleid voor de duurzame inzet van mensen op de werkvloer, maar ook het begeleiden van reïntegratietrajecten bij mensen die onverhoopt toch uitvallen.

Ik ben werkzaam op de locatie in de Belcrum.

En ik ben bereikbaar op joost@monne-zorgenbeweging.nl

Joost van Broekhoven | Monné Zorg & Beweging