Judith Vera

Geriatriefysiotherapeut – Neurorevalidatie (bv. beroerte, ziekte van Parkinson, MS)

In 2003 heb ik de opleiding tot fysiotherapeut afgerond aan de Hogeschool Brabant. Mijn affiniteit lag bij de ouder wordende mens, waardoor ik de post-HBO opleiding tot geriatriefysiotherapeut ben gaan volgen. Hiervoor heb ik in 2007 mijn diploma gehaald. Een aantal jaren later ben ik gestart met de upgrade waardoor ik in 2012 mijn professional master heb gehaald (Avans+). De cursussen die ik heb gevolgd liggen op het gebied van neurorevalidatie, valpreventie (Vallen Verleden Tijd), Parkinson (ik ben aangesloten bij het ParkinsonNet) en shockwave bij spasticiteit. Binnenkort start ik de cursus ‘bekkenbodemproblemen in de geriatrie’.

Als geriatrie fysiotherapeut richt ik me op de ouder wordende mens. Men kan bij mij terecht voor fysieke problemen in het algemeen dagelijks leven (bv aan- en uitkleden, huishouden), mobiliteitsproblemen (bv lopen, opstaan uit de stoel, traplopen, balansproblemen), bedlegerigheid (bv houdingsadviezen, transfers) en revalidatie bij inactiviteit, spierzwakte of na ziekenhuisopname. 

Daarnaast behandel ik personen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Na een intake wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld. Dit is bij iedereen anders en is afhankelijk van de aandoening, de hulpvraag en de prognose. Ik ben aangesloten bij het NAH-FysioNet, ParkinsonNet en de stroke service.

Ik werk vooral 1-op-1, maar op woensdagochtend draai ik een Parkinson-oefengroep (9.30-10.30 uur).

Ik werk sinds 2003 bij Monné Zorg & Beweging. Ik werk zowel op de Belcrum, Breda Noord (Raffy) en (op verwijzing) aan huis. Mijn werkdagen zijn:
Maandag 09.00-15.00 (ochtend Belcrum, middag Breda Noord)
Dinsdag 09.00-15.00 (ochtend Breda Noord)
Woensdag 09.00-12.00 (Belcrum)
Donderdag 09.00-18.00 (ochtend Breda Noord, middag Belcrum)

Ik ben bereikbaar op judith@monne-zorgenbeweging.nl

Judith Vera | Monné Zorg & Beweging