Lisa van Berkel

Ergotherapeut – Handtherapeut

In 2015 heb ik de opleiding tot ergotherapeut afgerond op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Na het afronden van mijn opleiding heb ik werkervaring opgedaan in diverse contexten met als aandachtspunt kwetsbare ouderen.

Mijn specialisaties liggen op het gebied van valpreventie, ouderen met dementie en hun mantelzorgers (EDOMAH programma) en handtherapie.

Als ergotherapeut richt ik mij op het begeleiden en adviseren van mensen bij het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven. Samen met de cliënt en diens naasten zoek ik naar een gezonde balans in het dagelijks handelen. Het geeft mij voldoening als ik een stukje regie terug kan geven.

Buiten mijn werk als ergotherapeut ben ik te vinden op de tennisbaan, in de sportschool en ben ik geïnteresseerd in gedrag en cultuur.

Sinds september 2018 ben ik werkzaam bij Monné Zorg & Beweging. De behandelingen vinden plaats op de locatie Belcrum en bij mensen aan huis. Mijn werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag.

Ik ben bereikbaar op lisa@monne-zorgenbeweging.nl

Lisa van Berkel | Monné Zorg & Beweging