Manon Riemens

Fysiotherapeut
Niet Aangeboren Hersenletsel – neurorevalidatie

In 2017 heb ik mijn opleiding als algemeen fysiotherapeut afgerond.

De afgelopen jaren heb ik mij voornamelijk gespecialiseerd in niet aangeboren hersenletsel (NAH, neurorevalidatie) bij volwassenen en ouderen. Hiervoor heb ik verschillende scholingen voor gevolgd.
Bij de NAH doelgroep zijn de problemen vaak complexer waardoor een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. Het mooie aan deze doelgroep vind ik samen met de patiënt werken aan de doelen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren waarbij ik eigen regie en programma op maat belangrijk vind.
Naast mijn werk ben ik erg sportief en vaak op de tennisbaan te vinden. Ik vind het ook leuk om patiënten enthousiast te maken in het bewegen.
Op woensdag en vrijdag ben ik werkzaam op de locatie Breda Noord.
 Ik ben bereikbaar via manon@monne-zorgenbeweging.nl
Monné Icoon, grijs cropped | Monné Zorg & Beweging Breda