Praktijk

Monné Zorg & Beweging

Met ruim 40 jaar ervaring als zorgpraktijk in Breda is Monné Zorg & Beweging inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste praktijken van Breda. De praktijk is gekend om zijn specialistische zorg op alle specialismen binnen de fysiotherapie en ergotherapie.

Inmiddels behoren ook preventie en vitaliteit tot de speerpunten van onze dienstverlening. Begeleiding bij het herstellen of controleren van klachten dus ook het voorkomen van problemen en begeleiden bij bewegen en sport is waar wij goed in zijn.

‘Gezond bewegen voor iedereen’ is het uitgangspunt.

Bekijk ons team Bekijk de vacatures
Balkonsessie | Monné Zorg & Beweging
Monne_Logo_2020_Wit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze fysiotherapie en fysiotherapeuten wordt onder andere gewaarborgd door de implementatie van het kwaliteitssysteem ISO voor de zorg (NEN 15224). Deze norm staat garant voor een hoge kwaliteitsgraad binnen de gezondheidszorg. Het geeft daarmee een beeld van de kwaliteit van onze dienstverlening. Het certificaat wordt uitsluitend uitgereikt aan organisaties en instellingen na het behalen van een toetsing door een onafhankelijk certificeringsbureau, voor ons is dit DNV GL. Er wordt getoetst op werkwijze, veiligheid, kwaliteitsborging, patiëntenvoorlichting, privacy, hygiëne en vele andere essentiële zaken. Deze certificering vindt jaarlijks plaats en vraagt elk jaar om een verbetering van de kwaliteit ten opzichte van het jaar daaraan voorafgaand.

Daarnaast wordt de kwaliteit van ons handelen gewaarborgd in het BIG register en het CKR register. Deze gaan over de borging van onze inhoudelijke kwaliteit als zorgverlener maar ook over de specialisaties die onze therapeuten bezitten. Hierin wordt scholing en ervaring geobjectiveerd, gemeten en beoordeeld.

Hiermee zorgen wij als Monné Zorg & Beweging dat we voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen binnen ons vakgebied. Wij scoren als Fysiotherapiepraktijk uit Breda een uitstekende 9,3 op basis van 1002 beoordelingen van patiënten over 2022, bekijk hier ons certificaat waar wij trots op zijn.

Visie

We leven samen in een wereld die steeds groter en dynamischer wordt. Waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Waarin welvaart toeneemt en mensen steeds ouder worden. Gezond leven en bewegen is voor álle leeftijden belangrijk.

Gezondheid is niet alleen ¨niet ziek zijn¨. Gezond zijn is kwaliteit van leven, veerkracht (fysiek en mentaal), en betekenis geven aan het leven.

Monné Zorg & Beweging speelt een belangrijke rol in alle facetten: van gezond blijven tot gezond worden. Met onze onze diverse diensten ondersteunen we mensen hierin. Want bij Monné draait alles om mensen.

Missie

Door de kracht van onze kennis en kunde, hoogwaardige diensten en persoonlijke aandacht te combineren met innovatie en creativiteit, maken we Breda e.o. gezonder en zelfstandiger: Gezond bewegen en leven voor iedereen! Een goede gezondheid is onbetaalbaar!

Kernwaarden

Aandacht voor elkaar, Klantvriendelijkheid, Enthousiast

Innovatief, Creatief, Ondernemend

Kwalitatief, Deskundigheid, Gedrevenheid

Loyaal, Vertrouwen, Samenwerken

Wij doen er alles aan om onze cliënten de beste diensten en producten te bieden. Hiervoor gebruiken we de krachten binnen ons team, maar durven ook buiten onze organisatie te kijken.

Historie

De naamgever, Pim Monné is sinds 1977 fysiotherapeut in Breda. In 1979 wordt het pand aan de Terheijdenseweg 110 betreden.  

In de periode die volgt heeft hij de praktijk verder ontwikkeld. Zijn doelstelling was innovatief bezig te zijn met de praktijk en binnen zijn vak. Dit is een kernwaarde die tot op de dag van vandaag nog steeds de boventoon voert in het beleid van de praktijk. 

In 2012 kent de praktijk zijn eerste grote uitbreiding naar de Hoge Vucht en in de jaren die volgen zijn wij op steeds meer locaties te vinden.

De Terheijdenseweg is inmiddels sinds 2018 verruild voor onze prachtige locatie aan de Industriekade 10, waar we op 800m2 therapiegrond ons vak uitoefenen in de fysiotherapie, ergotherapie en de fitness en personaltraining.

Naast de Industriekade hebben wij ook prachtige locaties in de Haagse Beemden, het Ginneken en dus in Breda Noord. Sinds 2022 hebben wij ook een nieuwe locatie in Oosterhout (Merijntje Gijzenstraat 3-e). 

Praktijkregels

Om uw verblijf in de praktijk te veraangenamen stellen wij u voor gezamenlijk een aantal praktijkregels in acht te nemen.

 

 • Onze openingstijden zijn:
  Maandag t/m donderdag 7.30 – 21.00
  Vrijdag 7.30 – 18.00
  Zaterdag 9.00 – 13.00
 • Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.30.
 • In verband met de legitimatieplicht in de gezondheidszorg verzoeken wij u zich te melden aan de balie en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen bij uw eerste afspraak.
 • Neemt u bij uw bezoek aan de praktijk een badlaken of handdoek mee. De praktijk zorgt voor schone onderlakens.
 • In verband met de aard van de behandeling verzoeken wij u uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Ook nemen wij geen persoonlijke eigendommen in bewaring. Wij adviseren u geen waardevolle spullen mee te nemen naar de behandeling.
 • Wij houden ons zoveel mogelijk aan de afgesproken tijden. De maximale wachttijd bedraagt ca. 10 minuten. Mocht uw fysiotherapeut u dan nog niet opgezocht hebben, informeert u dan gerust aan de balie of bij één van de andere fysiotherapeuten.
 • Informatie over de kosten van een behandeling kunt u inwinnen aan de balie of bij uw behandelend therapeut.
 • Uw fysiotherapeut en het secretariaat houden diverse medische en administratieve gegevens van u bij. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.
 • Voor een landelijk georganiseerd en voor ons ook verplicht patiënttevredenheidsonderzoek wordt u gevraagd om uw e-mailadres. Na beëindiging van uw behandeling zal een onafhankelijk bureau u een vragenlijst mailen waarin u uw mening kunt geven over onze zorgverlening. Aan de hand hiervan kunnen wij onze zorg aan u nog verder verbeteren.

Heeft u vragen over onze praktijkregels neem dan contact op met onze balie of vraag het aan onze therapeuten.

Netwerken:

Om zorg op een hoog niveau te kunnen garanderen zijn er verschillende netwerken opgericht, zowel regionaal als landelijk.

Wij zijn aangesloten bij de volgende netwerken:

Egala Zorg

Monné Zorg & Beweging draagt zorg voor de fysiotherapie en ergotherapie van de bewoners van woonzorgcentrum Raffy. Dit centrum voor zorg wonen en welzijn voor Indische en  Molukse ouderen is gevestigd in Breda Noord. Binnen zorgcentrum Raffy is ook een van onze praktijken gevestigd; locatie Breda Noord.

Betrokken Ondernemers Breda – Samen voor Breda

Monné Zorg & Beweging is trotse partner van Betrokken ondernemers Breda.
Deze stichting verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Uiteindelijk gaat het om de stralende lach van mensen die helpen en van de mensen die worden geholpen. Betrokken Ondernemers Breda wil die lach op zoveel mogelijk gezichten zien, door zinvolle ontmoetingen te organiseren tussen bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Onze Partners

We werken nauw samen met onze partners om goede zorg te garanderen. Deze samenwerking bestaat onder andere uit directe lijnen met de afdeling orthopedie voor klachten aan onder andere de schouder, elleboog, pols, benen, rug en nek. Ook voor chronische aandoeningen als hart-, vaat- en longproblematiek en suikerziekte is goede samenwerking met onze partners van groot belang.

 

Amphia Ziekenhuis Fit Massage Breda
Bergman Clinics Podotherapie Alewijnse
KNGF Beweeg-Wijs (kinder)oefentherapie
Revant NAC
COPD netwerk Health Community Breda
Geriatrie netwerk ZoHealthy – GLI
NAH FysioNet Samen Sportief in Beweging
ParkinsonNet Claudicatio netwerk
Oncologie netwerk Fyneon Reuma netwerk
Schoudernetwerk West-Brabant Egala Zorg
BredaPas Betrokken Ondernemers Breda
– Samen voor Breda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 • Wij informeren u graag over uw verzekeringsvoorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw budget fysiotherapie en de omvang daarvan. Voor meer vragen raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.