Arbeidsfysiotherapie Breda

Arbeidsfysiotherapie | Monné Zorg & Beweging

De arbeidsfysiotherapeuten van Monné hebben de specialistische kennis verworven om arbeidsgerelateerde en arbeidsrelevante klachten aan houdings- en bewegingsapparaat te beoordelen en in positieve zin te beïnvloeden. Hierdoor is vaak een snelle werkhervatting te bewerkstelligen.

Er kan tevens een preventief plan opgesteld worden d.m.v. advisering en training t.a.v. inrichting van de werkplek en werkhoudingen, maar er kan ook een interventieplan opgesteld worden.

Binnen onze fysiopraktijk in Breda beschikken wij over meerdere arbeidsfysiotherapeuten die kennis omtrent arbeidsomstandigheden, belastbaarheid, re-integratie en sociale wetgeving hebben. De samenwerking en communicatie tussen en met de beroepsgroepen die betrokken zijn vormen een onderdeel van onze praktijkvoering. Bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van werknemers in de ziektewet, betrekken wij huisartsen, bedrijfsartsen en werkgevers, welke een onderdeel vormen van ons behandeltraject.

Kwaliteit wordt gegarandeerd door gebruik te maken van evidence based protocollen en richtlijnen.

We kunnen de problematiek op de werkvloer van A tot Z aanpakken en een aanzet geven tot oplossingen.