COVID-19 Revalidatie

COVID-19 Revalidatie | Monné Zorg & Beweging

Het herstel na een corona infectie verloopt wisselend per persoon. We hebben te maken met een ‘nieuw’ ziektebeeld waarvan nog lang niet alles duidelijk is met betrekking tot herstel.

Multidisciplinaire samenwerking waarbij een goede balans tussen lichaam en geest aan bod komt is erg belangrijk. De samenwerking tussen de patiënt, fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtiste zorgen voor optimaal herstel.

De fysiotherapeut kan helpen bij het weer opbouwen van je conditie en verbeteren van je kracht. Ook zien we vaak mensen die na het doormaken van corona last houden van benauwdheidsklachten, hier kunnen we samen oefeningen voor doen.
Naast het trainen is rust ook erg belangrijk. Een goede balans tussen activiteit en rust maakt dat we beter herstel.

Veel mensen vinden het moeilijk om hun grenzen aan te geven maar juist bij het revalideren na een operatie of infectie is de balans in belasting (wat doe je) en belastbaarheid (wat kan je aan) enorm belangrijk. Hier kan een ergotherapeut bij helpen.

Tijdens de revalidatie of het herstelproces is voeding ook een belangrijke pijler. Je lichaam heeft energie nodig om te kunnen functioneren, tijdens een herstelproces zijn verschillende voedingsstoffen nog belangrijker.